Oulangan taimen -hankkeen kalastajakyselyn tulokset on julkaistu. Toissa vuonna kalastajat saivat saaliiksi jokialueilla 334 taimenta, joista neljä viidestä saatiin Suomen puolella.

Lue koko julkaisu tästä! (julkaisut.metsa.fi)

Kyselyissä selvisi, että Oulankajoen vesistössä kalastaville matkailijoille luonnon, maisemien ja luonnonvaraisen taimenkannan kalastusmahdollisuuden merkitys matkakohteen valinnassa on suuri. Sen sijaan saalisvarmuus, kalansaaliin suuri määrä tai mahdollisuus taimenen syötäväksi pyytämiseen eivät ole heille kovin tärkeitä. Kuusinkijoen kalastajat arvostivat saaliin saamista enemmän kuin Kitka- ja Oulankajoella kalastaneet.

Alueelle tullaan kalastamaan kaukaa ja kohteessa viivytään pitkään, keskimäärin 4–5 päivää. Kalastusmatkailijat käyttävät Suomen puolella (Kuusamossa) rahaa jonkin verran enemmän päivätasolla kuin Venäjän puolella (Pääjärven taajamassa ja Paanajärven kansallispuistossa), mutta jokikalastuksen alueelle tuoma rahamäärä on Suomen puolella selvästi suurempi lähinnä siitä syystä, että kalastusmatkailijoita käy siellä enemmän. Kalastusmatkailijat kuluttivat rahaa molemmin puolin rajaa etupäässä majoitukseen, ruokaan ja polttoaineisiin, eivät juurikaan ohjelmapalveluihin.

Kyselyiden yhteydessä kerättyjen saalisraporttien perusteella jokikalastajien taimensaaliin määrä vuonna 2013 oli 334 kalaa. Neljä viidestä saalistaimenesta nostettiin Suomen puolella ja niistä suurimman osan (74 %) ottivat paikalliskalastajat. Kalastusmatkailijat vapauttivat saamiaan alamitan täyttäviä taimenia takaisin jokeen kolme kertaa todennäköisemmin kuin paikalliskalastajat.

Sekä kalastusmatkailijoiden että paikalliskalastajien mielestä tärkein yksittäinen keino kalakantojen säilyttämiseksi Oulankajoen vesistössä olisi pyydä ja päästä -kalastus. Myös useat muut kalansaaliin määrää rajoittavat keinot saivat laajaa kannatusta kalastajilta rajan molemmin puolin. Niiden harkitulle soveltamiselle on tarvetta, sillä kyselyillä kerättyjen saalisraporttien ja hankkeessa tehdyn kutupopulaation kokoarvion valossa Oulankajoen vesistön taimenkannan kalastuskuolevuus on tasolla, joka aiheuttaa kannan taantumisen.

Kyselytutkimuksen grafiikkaa: