Metsähallitus

Oulangan taimen

Oulankajoen vesistössä, Suomen ja Venäjän rajan molemmin puolin, elää luonnonvaraisesti lisääntyvä ja perimältään omanlaisenaan säilynyt vaellustaimenkanta. Sellaiset ovat käyneet harvinaiseksi, ja myös Oulangan taimenen kanta on taantumassa hälyttävästi. Kannan tilaan vaikuttaa yhtäältä kudun onnistuminen ja jokipoikasten selviytyminen Suomen puoleisilla jokialueilla, toisaalta nuorten kalojen mahdollisuudet saavuttaa sukukypsyyskoko syönnösalueillaan Venäjän järvissä. Tarvitaan suomalais-venäläistä yhteistyötä, jotta taimenkanta saadaan käännettyä kasvuun ja paremmin virkistyskalastusta kestäväksi.

EU:n Karelia ENPI CBC -ohjelma rahoitti vuosina 2013–2014 hanketta, jossa kehitettiin suomalais-venäläistä yhteistyötä Oulankajoen vesistön vaellustaimenkantojen kalastuksen ja hoidon saattamiseksi kestävälle pohjalle. Työtä johti Suomen Metsähallitus. Hankekumppaneita  olivat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (nyk. Luonnonvarakeskus), Venäjän Pohjoinen Kalantutkimuslaitos ja Oulun yliopiston Thule-instituutti. Työhön osallistuivat myös Paanajärven kansallispuisto, Kuusamon kaupunki ja kaikki taimenkannan elinalueella toimivat osakaskunnat.

Rajanylisen yhteistyön aloittamisen lisäksi hanke tuotti tietoa vesistön taimenkantojen nykyisestä tilasta ja vaelluskäyttäytymisestä, aluetaloudellisesta merkityksestä  ja kalastuspaineesta. Tälle sivustolle on koottu hankkeessa kertynyttä tutkimustietoa.

Hankkeen päättymisen jälkeen sivustolla julkaistaan uutisia rajanylisen yhteistyön etenemisestä ja taimenkantojen elvytystoimenpiteiden toteutumisesta.

Oulangantaimen.fi kannustaa kalastuksen harrastajia omalla toiminnallaan varmistamaan, että tulevillakin kalastajapolvilla on mahdollisuus narrata villejä taimenia Koillismaan ja Venäjän Karjalan komeissa jokimaisemissa.

This website has been produced with the financial assistance of the European Union, the Republic of Finland and the Russian Federation

Tulostusnäkymä Kerro kaverille

Kerro kaverille  Lisää kavereita