Metsähallitus

Olangajoen Vartiolampi Kivakkatunturin päältä nähtynä

Carlin-merkitty luonnontaimen vapautetaan

Taimenen mätiä hautomossa

1 / 3

Aluetaloudelliset vaikutukset

RAPORTTI: jokikalastus oulankajoen vesistössä 2013 - oulangan taimenhankkeen kalastajakyselyiden tuloksia

Terhi Wendelin, raisa nikula, timo p. karjalainen
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A

Tulossa sivulle www.julkaisut.metsä.fi

Paanajärven kansallispuistossa vierailleiden kalastajien rahankäyttö, suomalaisten ja venäläisten kalastajien näkemykset Oulankajoen vesistön uhanalaisten kalakantojen parhaista suojelukeinoista sekä jokikalastuksen ja taimensaaliiden määrät ovat huhtikuussa 2015 ilmestyvän raportin aiheita.


RAPORTTI: Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijoen kalastusmatkailun aluetaloudelliset vaikutukset

Kirsi Kuosku, Pekka Kauppila, Timo P. Karjalainen
RIISTA JA KALATALOUS  T u t k i m u k s i a  j a  s e l v i t y k s i ä 3 / 2 0 1 4

Thule-instituutin tutkimusraportti on luettavissa täällä.


SEMINAARI: Villi taimen Kuusamon kalastusmatkailun helmi?

Oulangan taimenen vaikutuksia Kuusamon kalastusmatkailuun ja aluetalouteen selvitetään

LEHDISTÖTIEDOTE, julkaistu 12.12.2013


KalastajakyselyT

Hanke kartoitti kalastajille suunnatulla kyselyllä Oulanka-, Kitka- tai Kuusinkijoilla ja Venäjällä Paanajärven kansallispuistossa kalastaneiden kalastustottumuksia, saalismääriä ja -lajeja, rahankäyttöä palveluihin sekä luonnonvaraisen järvitaimenkannan merkitystä kalastuskohteen valinnalle. Myös näkemyksiä uhanalaisen taimenkannan parhaista hoitokeinoista kysyttiin.

Kyselyt olivat avoinna vastaajille18.10.2013 saakka, ja niihin vastasi yli tuhat kalastajaa.

Tulostusnäkymä Kerro kaverille

Kerro kaverille  Lisää kavereita