Kuusamon suurjokien järvitaimenten kutupopulaatioiden kalastuskuolleisuusarviota tarkennetaan lisäkyselyllä, joka lähetettiin tänään sähköpostitse v. 2013 kalastajakyselyssä taimensaalista raportoineille vuorokausilupakalastajille.

Ensimmäisessä kyselyssä ei tehty riittävän selväksi, että ”saaliilla” tarkoitetaan vain hengiltä otettuja, alamitan 60 cm täyttäviä taimenia. Suuri osa vastaajista oli ilmiselvästi laskenut saaliiksi myös vapauttamiaan taimenia, mutta vastausten perusteella ei ollut mahdollista aukotta laskea hengiltä otettujen taimenten määrää.

Lisäkysely tavoittaa 95 % taimensaalista raportoineista kalastajista, joten mahdollisuudet saada oikea arvio v. 2013 kalastuskuolleisuudesta ovat hyvät.

Lisäkyselyä ei lähetetty niille taimensaalista raportoineille kalastajille, jotka kyselyssä kuitenkin kertoivat aina päästävänsä takaisin kaikki saamansa kalat.

Suurkiitokset v. 2013 vastaajille yhteystietojen jättämisestä! Toivottavasti heillä on vielä hyvin muistissa reppuun päätyneiden taimenten määrä.

Lisäkyselyyn vastanneiden kesken arvotaan tuttuun tapaan vaappuja.