Kuusamon yhteisten vesialueiden osakaskunta KYVOK:n yhteislupa-alueille Kuusinkijoelle ja Oulanka-Kitkajoelle myytiin viime kesänä yhteensä 391 kausilupaa. Kausilupia myydään osakaskunnan osakkaille ja paikkakuntalaisille.

Taimenhanke lähetti 12. helmikuuta joka toiselle kausiluvan ostaneelle saalistiedustelun, jossa heitä pyydetään raportoimaan viime vuoden taimen- ja harjussaaliinsa jokikohtaisesti. Myös kalalla vietettyjen päivien määrää sekä havaintoja rasvaeväleikatuista ja Carlin-merkityistä taimenista tiedustellaan.

Tavallisesti kalastajia pyydetään raportoimaan edellisen vuoden saaliinsa aina seuraavan vuoden luvan oston yhteydessä. Moni kalastaja ei kuitenkaan huomaa täyttää saalisilmoitusta. Nyt tehtävällä lisätiedustelulla haetaan luotettavaa tietoa kalastuspaineesta ja saaliista Kuusinki-, Oulanka- ja Kitkajoella. Metsähallituksen vetämä Oulangan taimenhanke käyttää saatuja tietoja suunnitellessaan osakuntien ja Venäjän kalastusviranomaisten kanssa Oulankajoen vesistön luonnonvaraisten taimenkantojen hyödyntämistä nykyistä kestävämmäksi

Yhteystietonsa ilmoittavien vastaajien kesken arvotaan 15 kotimaista laatuvaappusettiä (setin arvo 50 €).

Maaliskuun 7. päivään mennessä postitetut vastaukset ehtivät mukaan arvontaan. Kyselylomakkeen mukana on palautuskuori.