Oulankajoen vesistön Suomen puoleisia osia koskevaan kalastajakyselyyn on nyt saatu netin kautta lähes 600 sähköistä vastausta. Kolme neljäsosaa nettivastaajista on kalastanut alueella kuluvana vuonna.

Mobiilikalastusluvan tänä vuonna ostaneita kalastajia kutsuttiin vastaamaan ryhmätekstiviestillä.

Lisäksi joka kolmannelle perinteisemmän kalastusluvan ostaneelle (noin 900:lle henkilölle) lähetettiin kyselykaavake postissa. Postitse palautuneiden vastausten lopullinen lukumäärä ei ole vielä tiedossa.

Kalastajille suunnattu kysely kartoittaa Oulanka-, Kitka- tai Kuusinkijoilla tai Venäjällä Paanajärven kansallispuistossa kalastaneiden kalastustottumuksia, saalismääriä ja -lajeja, rahankäyttöä palveluihin sekä luonnonvaraisen järvitaimenkannan merkitystä kalastuskohteen valinnalle. Myös näkemyksiä uhanalaisen taimenkannan parhaista hoitokeinoista kysytään.

Kyselyvastaukset analysoi ja tulosten raportoinnista vastaa Oulun yliopiston Thule-instituutti.

Kyselyyn ehtii vastata vielä perjantaina 18.10.

Vastaajien kesken arvotaan yhteensä yli 2000 euron arvoiset palkinnot. Pääpalkinto on täyden palvelun kalastusmatka Paanajärven kansallispuistoon Venäjälle. Muut palkinnot ovat 200 euron arvoisia lahjakortteja kalastusalan liikkeisiin Kuusamossa.