Metsähallitus

Olangajoen Vartiolampi Kivakkatunturin päältä nähtynä

Carlin-merkitty luonnontaimen vapautetaan

Taimenen mätiä hautomossa

1 / 3

Vaelluspopulaation koko

Suomen jokiin nousi pääjärvestä tuhat taimenta

Vuoden 2014 kutupopulaatiokoon määritys hankkeessa perustui Vartiolammella tehtyihin taimenmerkintöihin ja kalastajien ilmoituksiin merkittyjen ja merkittömien taimenten esiintymisestä Suomen joista saadussa saaliissa.

Vartiolammella merkittiin 352 taimenta (125 radiolähettimillä ja loput Carlin-kalamerkillä).

Radiomerkittyjen kalojen seurannan perusteella niistä 86 % ui Suomeen.

Suomen jokikalastajille suunnatun kyselyn tulosten perusteella 30 % Suomen jokiin tulleista vaellustaimenista oli merkillisiä.

Vartiolammen tutkimusrysään uineet ja siellä merkin saaneet taimenet edustivat siten 30 % kaikista Pääjärvestä Suomen suuntaan kutuvaellukselle lähteneistä taimenista.

Kun 352 kalaa edustaa 30 % vaellustaimenten kokonaismäärästä, oli taimenten kokonaismäärä Vartiolammen kohdalla 1173. Vastaavasti Suomeen uineiden taimenten määräksi voitiin arvioida 1009 yksilöä (86 % Vartiolammen populaatiosta).

Suomeen tulleista radiomerkityistä taimenista 44,5 % ui Kitkajokeen, 43,5 % Kuusinkijokeen ja 12 % Oulankajokeen.
Osuuksien perusteella Kitkajokeen vaelsi vuonna 2014 noin 450 kututaimenta, Kuusinkijokeen noin 440 kututaimenta ja Oulankajokeen noin 120 kututaimenta.

Näistä kutukypsistä kaloista kaikki eivät tietenkään päässeet yrittämään suvunjatkamista, koska jokikalastajat ottivat niitä saaliikseen ennen kutukauden alkamista.

Kuva:  Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen henkilökunta kokemassa hankkeen tutkimusrysää Kivakkakosken ohittavassa Olangajoen sivu-uomassa.Rysäpyynnillä saatiin kiinni 30 % Pääjärvestä Suomen jokiin kudulle menossa olleista taimenista. Loput 70 % nousivat mitä ilmeisimmin joen Kivakkakosken uoman kautta.

Kuva: Taimenten kyvylle nousta kudulle myös Kivakkakosken uoman kautta saatiin vahvistus merkitsemällä tusina taimenta radiolähettimillä kosken alapuolella. Niistä viisi saapui Suomeen käymättä sivu-uoman tutkimusrysässä, jonka ohi pääsi vain Kivakkakosken uomaa pitkin. Kuvassa yksi Kivakkakosken nousijoista, taimen R-051 eli Guido (79 cm, 6,8 kg).

Tulostusnäkymä Kerro kaverille

Kerro kaverille  Lisää kavereita